16 & 17 oktober 2024 | Evenementenhal Hardenberg 

15 & 16 oktober 2025 | Brabanthallen Den Bosch 

Inspiratiesessie stikstof in de landbouw

HAS Hogeschool

Inspiratiesessie stikstof in de landbouw

Share product:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Description

De inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is een eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen op het gebied van emissiereductie van stikstof.

Tijdens de inspiratiesessie wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de theorie achter handelingsperspectieven die op bedrijfsniveau kunnen bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat speelt er? Wat is nu precies het probleem? En waarom ligt er een verantwoordelijkheid bij de agrarische sector?

In deze inspiratiesessie is geen onderscheid gemaakt tussen de diverse subsectoren. Het gaat om een eerste verkenning van de dilemma’s en inzichten in de uitdagingen die voor ons liggen.

Other products

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Scroll naar top