16 & 17 oktober 2024 | Evenementenhal Hardenberg 

15 & 16 oktober 2025 | Brabanthallen Den Bosch 

Exposant aan het woord: HAS green academy

Exposant aan het woord: HAS green academy

HAS green academy is een hogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. Ze richten zich niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor het unieke HAS-concept waarin studenten en professionals continu samenwerken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Wij spraken met Teun Vissers, docent varkenshouderij, en Peter Jacobs, docent pluimveehouderij.

Netwerken en potentiële studenten ontmoeten

HAS green academy is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. “De Dutch Pork en Poultry Expo is voor ons een uitgelezen kans om ons sterke netwerk in de varkens- en pluimveehouderij te ontmoeten en daarnaast in contact te komen met potentiële studenten die bijvoorbeeld een studie Veehouderij, Bedrijfskunde en Agribusiness of één van onze andere hbo-opleidingen willen volgen. Ook biedt het een mooie kans om het cursusaanbod tentoon te stellen en personen in de sector nieuwe kennis te bieden,” vertellen Teun en Peter.

Praktijkgerichte en vernieuwende opleidingen en cursussen

De hbo-opleidingen Veehouderij en Bedrijfskunde en agribusiness trekken jaarlijks een flink aantal studenten met interesse in de varkens- en/of pluimveehouderij. Voor deze studenten zijn ze altijd op zoek naar interessante stages en afstudeeropdrachten. Daarnaast bieden ze diverse bedrijfsopleidingen aan, waaronder cursussen zoals kennismaking met varkenshouderij of pluimveehouderij, rantsoen berekenen, en gespecialiseerde sectorcursussen voor zowel varkenshouderij als pluimveehouderij. Het complete cursusaanbod is te vinden op de website. HAS green academy onderscheid zich in de markt doordat ze met hun opleidingen en cursussen dicht bij de praktijk staan. Ze zijn vernieuwend en spelen in op trends en ontwikkelingen – van online tot midden in de praktijk, en van vaste trajecten tot maatwerk en Incompany.

HAS - Den Bosch - Venlo

Toekomstperspectieven voor de varkens- en pluimveesector

Op de vraag hoe zij de toekomst van de varkens- en pluimveesector zien, gaven Teun en Peter verschillende antwoorden. Teun antwoordt: “De Nederlandse varkenssector heeft meer dan een bestaansrecht, ze is essentieel in het verwezenlijken van duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen. In de toekomst is een vitale gangbare varkenshouderij onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van concepten of kortere ketens. Digitalisering, automatisering en vakmanschap zullen de vooruitgang en ontwikkeling op meerdere gebieden tegelijkertijd versnellen. Daarmee voorspel ik dat, waar in het laatste decennium de focus van de sector zich vaak beperkte tot enkele hoofdlijnen (dierwelzijn, mestverwerking, circulariteit), in de toekomst varkenshouders versneld op meerdere bedrijfsaspecten tegelijkertijd zich kunnen door ontwikkelen. Toekomstige bedrijfsoptimalisaties zullen niet meer vanzelfsprekend gebaseerd zijn op kostprijs verlaging alleen.”

Peter antwoordt: “De Nederlandse pluimveesector is toonaangevend in de wereld en heeft een sterk innovatief vermogen. Dat is niet alleen essentieel bij het verwezenlijken van nationale duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen, maar de Nederlandse sector speelt ook een grote rol in de wereldwijde ontwikkeling van de pluimveehouderij. Ze loopt daarbij voorop, en de in Nederland ontwikkelde innovatieve oplossingen worden wereldwijd toegepast. Voor de sector in Nederland is het belangrijk dat er voldoende aantallen bedrijven en innovatiekracht blijft bestaan, zodat Nederland die toonaangevende rol kan blijven spelen.”

Samenwerking en professionele ontwikkeling voor studenten

Teun en Peter geven aan in de toekomst HAS studenten met elkaar te zullen verbinden. De maatschappelijke dialoog kenmerkt zich steeds vaker door polarisatie en dualisme, maar er zijn meer zijden van de puzzel. De uitdagingen die er liggen zijn complex en HAS green academy leert alle studenten en cursisten, zich breed te ontwikkelen als professional. “Onze bijdrage voor de sector is verbinding én dat we onze studenten ondersteunen in hun groei van passie naar professie,” vertellen Teun en Peter.

Succesvolle beursdeelname en de samenwerking met het bedrijfsleven

De beursdeelname vorig jaar is succesvol verlopen. Het is een boeiende beurs waar veel mensen zijn gesproken, waaronder een aanzienlijk aantal alumni (afgestudeerden). Binnen de opleidingen wordt nauw samengewerkt met het (agrarisch) bedrijfsleven door middel van projecten, stages en afstudeeropdrachten. Het is daarom zeer logisch om deel te nemen aan dit soort beurzen. Tijdens de aankomende beursdeelname zullen de opleidingen, onderzoeksprojecten en de mogelijke samenwerkingen met het bedrijfsleven centraal staan voor de HAS. Bovendien wordt het cursusaanbod gepresenteerd. Er wordt gestreefd naar een presentatie als kenniscentrum voor iedereen binnen de sector.

 

sectorcursus-pluimveehouderij

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top