16 & 17 oktober 2024 | Evenementenhal Hardenberg 

15 & 16 oktober 2025 | Brabanthallen Den Bosch 

Subsidies voor duurzame stallen

Subvention BV

Subsidies voor duurzame stallen

Share product:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Description

Stallen die bijdragen aan dierenwelzijn, emissiereductie, kringlooplandbouw of innovatie in de Nederlandse landbouw, komen in aanmerking voor subsidie. De Milieu-investeringsaftrek biedt fiscaal voordeel voor bijvoorbeeld stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Daarnaast zijn er overheidsgelden voor kringlooplandbouw beschikbaar en POP3-subsidieregelingen voor modernisering en innovatie op het gebied van dierenwelzijn en emissiearme stalsystemen.

Other products

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Scroll naar top